ideMyldring

kreativt springbrett, for ideer som utvikles fra
løse former i tankesmien til noe mer formbart

Leirbål ansvarlig: Jan-Erik Sandbæk

unsplash