ideMyldring

kreativt springbrett, for ideer som utvikles fra
løse former i tankesmien til noe mer formbart

Jan-Erik Sandbæk

unsplash